| 14 kwietnia, 2023

Rozliczenie PIT dla cudzoziemców

Wielkimi krokami zbliża się termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym również cudzoziemców uzyskujących dochody w Polsce. Zasady rozliczeń ekspatów zależą od wielu czynników, w tym m.in. rezydencji podatkowej, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Poniżej wskazujemy wybrane kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy przygotowywaniu zeznania PIT.


Rezydencja podatkowa 

Zasadniczą kwestią, którą należy rozstrzygnąć przed przystąpieniem do przygotowania rozliczenia PIT, jest rezydencja podatkowa. Osoba, która jest polskim rezydentem podatkowym (posiada tutaj miejsce zamieszkania dla celów podatkowych) podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że taka osoba będzie musiała zapłacić podatek w Polsce od całości swoich dochodów, również tych uzyskanych za granicą. Z kolei dochody uzyskiwane przez nierezydentów są objęte w Polsce ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Nierezydent – co do zasady – odprowadza w Polsce podatek jedynie od dochodów osiągniętych na terytorium Polski, czyli np. od dochodów:

 • ze stosunku pracy, jeżeli praca jest wykonywana na terytorium Polski,
 • z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski,
 • z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski,
 • z położonej na terytorium Polski nieruchomości.

Według Ustawy o PIT rezydentem podatkowym jest osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 • posiada w Polsce centrum interesów życiowych, lub
 • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.


Przy czym, jeżeli dana osoba jest jednocześnie uznawana za rezydenta podatkowego innego kraju (ze względu na spełnienie warunków dla uzyskania statusu rezydenta, które przewidują przepisy tego kraju), rezydencję podatkową należy rozstrzygnąć na podstawie reguł kolizyjnych zawartych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na chwilę obecną Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z około 90 krajami, w tym z krajami UE i wybranymi krajami Azji.


Zeznanie PIT 

Przygotowując zeznanie PIT należy również przeanalizować szereg innych kwestii. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

 • warunki umożliwiające wspólne rozliczenie podatku przez małżonków,
 • warunki umożliwiające wspólne rozliczenie dla rodziców samotnie wychowujących dzieci,
 • możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, np. w przypadku przenoszenia praw autorskich,
 • zasady odliczania składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych za granicą,
 • możliwość skorzystania z ulg/odliczeń podatkowych.

Z naszego doświadczenia wynika, że przy rozliczaniu PIT ekspatów często pojawiają się kwestie wątpliwe i niejednoznaczne, które wymagają zaangażowania eksperta. Dlatego jeżeli potrzebowaliby Państwo dodatkowych informacji lub wsparcia w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu: office@tias.pl

O autorze

Anna Czyż

TIAS