Wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej
podatek u źródła
local file tias