| 11 sierpnia, 2023

Konsekwencje podatkowe zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego

W dniu 1 lipca 2023 r. odwołany został stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jego zakończenie ma wpływ na wiele sfer, w tym również na kwestie podatkowe. Wobec powyższego, przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najważniejszych zmian podatkowych wiążących się ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

1. Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Zgodnie z przepisami szczególnymi w trakcie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego zawieszeniu uległy terminy dotyczące raportowania tzw. krajowych schematów podatkowych. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje „odwieszenie” obowiązku raportowania MDR z dniem 1 sierpnia 2023 r.

„Odwieszenie” terminów oznacza, że obowiązkowi raportowania podlegają wszystkie schematy krajowe, które nie zostały zgłoszone ze względu na ich zawieszenie w okresie pandemii COVID-19.
 

2. Certyfikaty rezydencji

Przepisy obowiązujące w trakcie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego przewidywały wydłużenie ważności certyfikatów rezydencji dotyczących roku 2019 i 2020, pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, co do aktualności zawartych w nich danych.

Od 1 września 2023 r. płatnicy nie będą już mogli uwzględniać takich certyfikatów rezydencji.

Posiadanie ważnego certyfikatu rezydencji ma bardzo istotne znaczenie w zakresie podatku u źródła i stanowi jeden z warunków zastosowania zwolnienia, bądź preferencyjnej stawki podatku. Dlatego też rekomendujemy przygotowanie się do tej zmiany odpowiednio wcześnie i uzyskanie nowych certyfikatów.

 
3. Biała lista podatników VAT

Podczas stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego termin na zgłoszenie płatności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT był wydłużony do 14 dni. Z dniem 1 lipca 2023 r. został przywrócony 7-dniowy termin.

Jednocześnie przypominamy, że złożenie takiego zgłoszenia pozwala na uniknięcie sankcji podatkowych wynikających z dokonania płatności na rachunek spoza białej listy (w tym odpowiedzialności solidarnej wraz z kontrahentem za zaległości podatkowe w zakresie VAT związane z taką transakcją).  

4. Skrócenie czasu na wydanie interpretacji indywidualnych

W czasie trwania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego termin na wydanie interpretacji indywidualnych przez Dyrektora KIS został wydłużony do 6 miesięcy. Od 1 lipca czas oczekiwania na wydanie interpretacji powrócił do standardowego, 3-miesięcznego okresu.


Jeśli macie Państwo pytania dotyczące jakiejkolwiek kwestii związanej z konsekwencjami zniesienia stanu epidemicznego, 

zachęcamy do kontaktu z Działem Podatkowym Tias: office@tias.pl