| 10 lipca, 2023

Ulgi w CIT. Część 3

W trzeciej publikacji dotyczącej możliwości zastosowania ulg w podatku dochodowym od osób prawnych przedstawiamy kluczowe założenia ulgi konsolidacyjnej oraz ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga na CSR).

  • Ulga konsolidacyjna


Kto może skorzystać?

Z ulgi mogą skorzystać podmioty, które nabywają udziały lub akcje, o ile m.in. nabywana spółka ma tożsamy przedmiot działalności lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika.


Ile można zyskać?

Ulga pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z nabyciem udziałów lub akcji (np. wydatki na obsługę prawną, opłaty notarialne, sądowe i skarbowe). Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.


  • Ulga na CSR

 

Kto może skorzystać z ulgi na CSR?

Ulga dotyczy podatników ponoszących wydatki na działalność:

  • sportową,
  • kulturalną,
  • Wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.


Ile można zyskać?

W ramach ulgi podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 50% określonych wydatków poniesionych w z związku z działalnością CSR (np. zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, finansowanie stypendium sportowego czy finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne). Oznacza to, że podatnicy, którzy uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych mogą odliczyć łącznie 150% poniesionych kosztów – 100% będzie standardowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a następnie 50% tych samych kosztów zostanie ponownie odliczone od podstawy opodatkowania. Ulga jest odliczana maksymalnie do wysokości dochodów uzyskanych w roku podatkowym.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ulg w podatku dochodowym od osób prawnych, zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Podatkowym Tias: office@tias.pl.