| 17 sierpień, 2021

IP Box - ulga dla programisty

Już od paru lat, bo od 1 stycznia 2019 roku, dla przedsiębiorców na samozatrudnieniu dostępna jest ulga podatkowa, dzięki której zyskują oni możliwość odprowadzania jedynie 5% podatku.Czym tak naprawdę jest ulga IP Box?

Zacznijmy od początku. Na stronie gov.pl w zakładce Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w programach i projektach znajduje się opis rozwiązania, w którym napisane jest, że:

“IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej.“

 

 


Czym więc jest to preferencyjne opodatkowanie dochodów? W sensie prawnym najczęściej są to wszelkiego rodzaju zwolnienia, obniżenia, zaniechanie czy odliczenia poboru podatku. W praktyce oznacza tyle, że podatnik, w tym wypadku programista (lub inna osoba, która wytwarza prawo własności intelektualnej w postaci programu komputerowego chronionego na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) przy spełnieniu określonych warunków, zamiast podatku w wysokości 19% (gdy korzysta z opodatkowania na zasadzie podatku liniowego) lub skali 17% i 32% (opodatkowanie na zasadach ogólnych) odprowadzać będzie musiał tylko 5% podatku od dochodu związanego z wytworzeniem oprogramowania. Głównym założeniem jest zachęcenie przedsiębiorców do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, której efekty stanowią prawo własności intelektualnej (IP) w celu poszerzania gospodarki opartej na wiedzy. Pod skrótem IP kryje się angielskie sformułowanie intellectual property, co w tłumaczeniu oznacza własność intelektualną i właśnie w przypadku gdy jako programiści zarabiamy na przeniesieniu IP w ramach licencji, sprzedaży usług informatycznych, lub sprzedaży samego IP możemy ubiegać się o przyznanie tej ulgi. 

A kto skorzystać może z rozwiązania IP Box? Idąc za informacjami podanymi na rządowej stronie: 


“Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej (B+R) lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, będą mogli korzystać z preferencyjnej stawki w podatku CIT lub PIT.” 


Stawka ogólna podatku CIT wynosi 9/19% a stawka PIT 19% (podatek liniowy) lub 17% i 32% (opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej).  Jednakże:


 “Warunkiem koniecznym dla skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.”


Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej zalicza się wiele rzeczy m.in patenty oraz autorskie prawo do programu komputerowego. Warto również pamiętać o tym, że za działalność badawczo-rozwojową rozumie się nie tylko wielkie naukowe badania, ale również ulepszenia, rozszerzenia powstałych już wcześniej rzeczy, które stanowią nowy program komputerowy i są twórcze w skali działalności programisty jak i klienta, dla którego oprogramowanie jest tworzone. Oznacza to, że w przypadku tworzenia od nowa lub modyfikowania powstałego już programu może przysługiwać nam wspomniana ulga – wymaga to jednak każdorazowo oceny, czy prace przez nas prowadzone są pracami badawczo-rozwojowymi zgodnie z wymogami prawa (określone ściśle przesłanki muszą zostać spełnione) oraz czy wytworzone przez nas oprogramowanie jest programem komputerowym chronionych prawem autorskim.

 


W jaki sposób w takim razie możliwe jest skorzystanie z tego rozwiązania? 

Z ulgi można skorzystać przy rozliczeniu zeznania rocznego np. za rok 2020 do 30 kwietnia 2021 r.. W ciągu roku zobligowani jesteśmy do odprowadzania zaliczek na podatek w zależności od wybranej formy opodatkowania wg stawki 19% (podatek liniowy) lub 17% i 32% (zasady ogólne) i dopiero w zeznaniu rocznym  wykazujemy podatek do zwrotu. Skorzystanie z IP Box wymaga wcześniejszego złożenia wniosku o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następnym ważnym elementem jest prowadzenie regularnej ewidencji pozarachunkowej, która zawiera opis wytworzonych praw własności intelektualnej jak również przychód, koszty i dochód przypadających na każde z praw własności intelektualnej. Prowadzenie ewidencji pozarachunkowej jest warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi. Jeżeli w ciągu roku pracujesz nad więcej niż jednym projektem, który mieści się w ramach definicji własności intelektualnej, to w swojej ewidencji pozarachunkowej powinieneś wyodrębnić każde z praw. Kolejną składową przyznania ulgi jest to, by ponieść koszty przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego  działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem IP. Oznacza to, że zobowiązani jesteśmy do poniesienia kosztów, które wiążą się z naszym projektem - może być to nowy laptop lub jakaś jego składowa część - karta graficzna, nowa pamięć oraz nowa myszka, klawiatura, czy głośniki. Czy w takim razie korzystanie z ulgi IP Box jest dla każdego programisty? 

Bardzo ważnym jest, aby przy korzystaniu z ulgi IP Box ściśle przestrzegać zasad określonych przez przepisy podatkowe. Jest to bowiem odstępstwo od zasady opodatkowania i wymaga od podatników, chcących skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dotrzymania szczegółowych wymogów. W przypadku, gdy organy w czasie kontroli podatkowej doszłyby do wniosku, że pewne warunki nie zostały spełnione, mogą odmówić zastosowania 5% podatku. Wtedy konieczna będzie zapłata podatku wraz z odsetkami. Przy istotnych kwotach uzyskiwanych ze sprzedaży/licencji wytworzonego przez nas oprogramowania, warto rozważyć podjęcie wysiłku sprostania wymogom zastosowania ulgi IP Box, gdyż oszczędność podatkowa, którą uzyskamy możemy reinwestować w rozwój naszej działalności. 


Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości lub czujesz potrzebę dowiedzenia się czegoś więcej w tym temacie - zapraszamy do kontaktu! O autorze

Dział Podatkowy

Tias