| 08 lipiec, 2021

Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021

Czy sprzedajesz konsumentom z UE towary sprowadzane spoza UE? Czy korzystałeś do tej pory ze zwolnienia z VAT przesyłek o wartości do 22 EUR? Czy sprzedajesz swoje towary do konsumentów z innych państw UE? Czy korzystałeś z możliwości niezarejestrowania się dla VAT w innych państwach UE z uwagi na nieprzekroczenie progów kwotowych? Czy świadczysz usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne dla konsumentów z innych państw UE? Czy jesteś przewoźnikiem, kurierem dostarczającym przesyłki z UE i spoza UE? Czy jesteś operatorem platformy internetowej prowadzącej sprzedaż do konsumenta w UE?

Jeśli na jedno z powyższych pytań odpowiedź brzmi tak, czytaj dalej.Od 1 lipca 2021 r. wszedł w życie pakiet VAT e-commerce we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy trzy główne obszary zmiany, które zostały wprowadzone w Polsce.

Sprzedaż z Polski do konsumentów z innych krajów UE (tzw. WSTO – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość):


(i)    opodatkowanie VAT wg stawek lokalnych danego kraju UE konsumenta (B2C ang. business to customer) i obowiązek rejestracji już w momencie przekroczenia progu kwotowego 10 000 EUR (42.000 zł) (dotychczas w ramach sprzedaży wysyłkowej istniały indywidualnie wyższe progi dla każdego kraju UE) 

(ii)    uproszczenie rozliczenia VAT poprzez rejestrację w jednym państwie UE tzw. państwie identyfikacji i zastosowanie mechanizmu One Stop Shop (OSS) (punkt kompleksowej obsługi – zapłata VAT należnego od sprzedaży do UE w kraju identyfikacji) dla:

•    wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO),

•    usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną 

•    niektórych usług świadczonych na rzecz konsumentów (B2C), których miejsce świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego (np. usługi noclegowe, usługi wstępu na wydarzenia kulturalne, sportowe, targi, wystawy, krótkoterminowy wynajem środków transportu) 

•    niektórych dostaw towarów w państwie członkowskim dokonywanych przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy


Sprzedaż towarów sprowadzanych z krajów spoza UE do konsumentów z UE (SOTI - sprzedaż na odległość towarów importowanych):


(i)    opodatkowanie VAT przesyłek spoza UE bez względu na wartość przesyłki (zlikwidowanie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro) 

(ii)    wprowadzenie procedur uproszczonych dla zapłaty podatku VAT od przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 euro:

•    procedura IOSS (tzw. Import One Stop Shop): VAT uwzględniony w cenie towaru określonej przez sprzedającego/interfejs elektroniczny (platforma), przy czym import towarów jest zwolniony z VAT. Obowiązek posiadania pośrednika dla zastosowania procedury IOSS dla sprzedawców z siedzibą poza UE

•    procedura uproszczona dla operatorów pocztowych i firm kurierskich: VAT zostanie pobrany od odbiorcy towarów przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę kurierską), która wpłaci pobrany od odbiorcy VAT organom celnym;

W przypadku niezastosowania ww. procedur VAT importowy zostanie pobrany w oparciu o standardowe procedury celne.

Sprzedaż za pośrednictwem platform internetowych


Nałożenie obowiązku zapłaty VAT na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej) dostaw towarów i sprzedaż na rzecz konsumentów z UE w określonych warunkach. Oznacza to, że platforma jak każdy inny podatnik VAT, będzie obowiązana do rozliczenia VAT i wypełnienia innych obowiązków (np. w zakresie fakturowania, deklarowania czy ewidencjonowania) związanych z dokonaną przez nią „fikcyjną" dostawą B2C.

Jeśli jesteś zainteresowany powyższymi zmianami, zapraszamy do kontaktu. 


O autorze

Dział Podatkowy

Tias