| 01 wrzesień, 2021

Przychody z tytułu świadczenia usług doradczych na rzecz spółki komandytowej stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczejJaki problem rozstrzygnął organ? 


Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się komandytariusz spółki komandytowej. W ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej komandytariusz zamierzał zawrzeć ze spółką komandytową umowę o świadczenie usług doradczych. Świadczone usługi miały obejmować wyłącznie czynności o charakterze doradczym – w stanie faktycznym wnioskodawca podkreślił, iż w ramach usług doradczych nie będą wykonywane czynności w zakresie zarządzania lub reprezentacji spółki komandytowej.


W interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.479.2021.1.KO Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą, iż wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym.


Co dalej? 

 

Status komandytariusza nie wyklucza automatycznie możliwości rozliczania przychodów z tytułu usług świadczonych na rzecz spółki komandytowej jako przychód z działalności gospodarczej. Kluczowe znaczenie ma jednak zakres czynności wykonywanych przez komandytariusza.
O autorze

Dział Podatkowy

Tias