| 04 kwietnia, 2024

Dobre prawo migracyjne jednym z filarów pomocy Ukrainie

W niespokojnym czasie, gdy w Ukrainie nadal trwa konflikt zbrojny, ważne jest, abyśmy potrafili skoncentrować się na perspektywach pomocy i odbudowy. Pomimo trudności, przed nami stoją wyzwania, którym możemy sprostać poprzez wspólną determinację i zaangażowanie – również na polu relacji biznesowych. Adam Smuga, radca prawny i partner zarządzający w TIAS, miał okazję opowiedzieć o tym w zakresie prawa migracyjnego podczas konferencji "The Reconstruction of Ukraine: Unlocking Opportunities for Korean Companies Operating in Poland".


Wyzwania i możliwości dla biznesu w procesie odbudowy Ukrainy


Wierzymy, że wsparcie i odbudowa Ukrainy wymaga międzynarodowej współpracy. 27 lutego mieliśmy zaszczyt współorganizować konferencję, dotyczącą odbudowy Ukrainy, wspólnie z kancelarią Domanski Zakrzewski Palinka (DZP), KOTRA oraz AVELLUM. Wydarzenie skupiało się wokół zagadnienia jak – wspólnymi siłami –  sprostać temu wyzwaniu.


Z wystąpienia Katarzyny Kuźmy z kancelarii prawnej DZP wybrzmiało, że według najnowszego raportu Banku Światowego szacuje się, iż całkowity koszt odbudowy Ukrainy w ciągu najbliższej dekady może wynieść aż 486 miliardów dolarów. Prelegentka ujęła polską i europejską perspektywę odbudowy Ukrainy, wskazując na kluczowe zagadnienia, o których należy pamiętać przy tak dużym projekcie pomocowym i inwestycyjnym.


TIAS – Adam Smuga o prawie migracyjnym

 


Do świadomego włączenia się środowiska międzynarodowego w odbudowę Ukrainy potrzebna jest wiedza związana z zatrudnianiem cudzoziemców. W imieniu TIAS mówił na ten temat radca prawny Adam Smuga. Opowiedział o tym, że odbudowa Ukrainy będzie wiązała się z wprowadzeniem nowych uregulowań prawnych oraz koniecznością delegowania na miejsce pracowników i ekspertów. Biznesowe możliwości współpracy Polska-Korea muszą łączyć się z mądrym postępowaniem dotyczącym prawa migracyjnego.


Ważne w tym zakresie jest zapoznanie się z rodzajami legalnego zatrudnienia i pobytu, przy których uzyskiwaniu wspieramy w TIAS. Oferujemy usługi imigracyjne dla indywidualnych klientów, inwestorów, kadry menadżerskiej, inżynierów, specjalistów, zespołów, a także członków rodziny, którzy chcą im towarzyszyć w Polsce. Na każdym etapie gwarantujemy merytoryczne wsparcie naszych wysoko wykwalifikowanych ekspertów z TIAS Legal.


Podczas konferencji Adam Smuga rozwinął również temat ukraińskiej specustawy i jej wpływu na pracę Ukraińców w Polsce oraz w Ukrainie. Reguluje ona m.in. kwestie legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce i ich legalnego zatrudnienia. Wiedza z tego zakresu pomaga w bezpiecznym prowadzeniu i rozwijaniu biznesu.


Kancelaria DZP o wsparciu Polski oraz Unii Europejskiej

 

Organy wykonawcze Unii Europejskiej już dziś zobowiązują się do zapewnienia wsparcia finansowego dla Ukrainy w okresie 2024-2027. Instrument na rzecz Ukrainy dostarczy do 50 miliardów euro na potrzeby państwa i potrzeby związane z odbudową w krótkim okresie, a także na rekonstrukcję i modernizację. – Wierzymy, że możecie nauczyć się wiele z naszego doświadczenia, w tym z naszych błędów – podkreśliła Kuźma, nawiązując do okresu transformacji.


Omówione zostały również kluczowe firmy oraz ministerstwa odpowiedzialne za proces odbudowy, a także dostępne fundusze przeznaczone na ten cel. Przykładem jest między innymi zawarcie współpracy między ukraińskim bankiem Oszczadbank z polską Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) oraz liczne działania Unii Europejskiej w tym zakresie.


Kluczowa relacja sektora publicznego z biznesem


Współpraca sektora publicznego, czy instytucji międzynarodowych, z prywatnym biznesem, będzie niesamowicie istotna dla efektywnej odbudowy. Zaznaczył to Maksym Maksymenko, przedstawiciel ukraińskiej kancelarii Avellum. Przy programach rządowych związanych z odbudową muszą uczestniczyć silni inwestorzy. By umożliwić wieloletnią współpracę i umożliwić przetargi, jeszcze w tym roku zostaną opracowane odpowiednie przepisy. Ważnymi procesami będzie również prywatyzacja przedsiębiorstw, tworzenie parków przemysłowych oraz oddzielnych projektów inwestycyjnych. To pole do zaangażowania, którym mogą zainteresować się koreańscy inwestorzy w Polsce.


A sektorów, które trzeba wesprzeć podczas odbudowy, jest dużo. Prelegent przedstawił główne sektory rekonstrukcji, skupiając się na energii, transporcie, infrastrukturze oraz sektorze mieszkaniowym. Zniszczono ponad 167 200 jednostek mieszkalnych o wartości ponad 55,9 miliarda dolarów, a szkody w infrastrukturze wynoszą 36,6 miliarda dolarów – w trakcie wojny zniszczono około 25 000 kilometrów dróg i 344 mostów.


Wspólny cel: wsparcie Ukrainy

Skala odbudowy wymaga konkretnych działań. Nie zabrakło informacji na temat skutecznych sposobów śledzenia postępów w kwestii odbudowy oraz planów dotyczących dużych projektów. Umożliwiają to platformy, takie jak DREAM, czy Prozorro – elektroniczny system, w którym przedstawiciele biznesu mogą konkurować o przetargi. Uczestnikom konferencji, czyli między innymi polskim oraz koreańskim inwestorom, przedstawiono ich rodzaje, co pozwala na lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji oraz perspektyw na przyszłość.


Dziękujemy wszystkim prelegentom, organizatorom oraz uczestnikom za możliwość wzięcia udziału w tak istotnym wydarzeniu i inspirującą wymianę doświadczeń. Wsparcie Ukrainy to nasz wspólny cel. Nadzieję na bezpieczeństwo wschodnich sąsiadów – poza wsparciem broniącej się Ukrainy – przynoszą obiecujące plany odbudowy.