| 10 May, 2022

Poland LIFE Guide - WIZA

Poland LIFE Guide - przewodnik dla Japończyków mieszkających w Polsce.Poniższa publikacja jest częścią serii artykułów która wyjaśnia procedury i wiedzę niezbędną do życia w Polsce. Zawiera ona szczegółowe informacje, krok po kroku, łatwe do zrozumienia podsumowanie ważnych kwestii, takich jak wizy, ubezpieczenia i podatki!

Jeśli planujesz zamieszkać w Polsce lub obecnie masz z tym problemy, zachęcamy do zapoznania się z powyższym przewodnikiem.


Uwaga: Niniejszy artykuł jest ważny od dnia 20.05.2022 r.


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Polski, nasi eksperci z Kancelarii Księgowo-Prawnej Tias służą pomocą, prosimy o kontakt za pomocą dedykowanego formularza.

LINKDłuższy pobyt za granicą zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania wizy.

Upewnij się, że jesteś odpowiednio przygotowany do bezpiecznego i legalnego pobytu na terenie RP.

Przed wyjazdem sprawdź, jakiej wizy będziesz potrzebować i złóż wniosek w Ambasadzie RP w Japonii.Wymagania w celu uzyskania wizy do PL


1. Wiza jest wymagana, jeśli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż trzy miesiące.


Paszport japoński umożliwia wjazd do Polski bez wizy oraz 90-dniowy pobyt w celach turystycznych i biznesowych.

Wiza jest wymagana w przypadku osób, które zamierzają przebywać w Polsce dłużej niż 90 dni (trzy miesiące), np. w celach naukowych, emigracyjnych lub w ramach urlopu wypoczynkowego.

Rodzaj wizy, którą należy uzyskać, zależy od celu wizyty. Wizę polską można uzyskać jedynie w Ambasadzie RP w Japonii, dlatego należy się do tego przygotować przed wyjazdem z kraju.


2. Osoby planujące pobyt dłuższy niż okres ważności wizy muszą ubiegać się o zezwolenie na pobyt. Wiza jest ważna maksymalnie przez jeden rok. Osoby planujące pobyt dłuższy niż okres ważności wydanej wizy muszą złożyć lokalny wniosek o zezwolenie na pobyt krótkoterminowy ("zezwolenie na pobyt"). Wydanie zezwolenia na pobyt może trochę potrwać, dlatego należy złożyć wniosek jak najszybciej.

Wiza - rodzaje

Różne rodzaje wiz wymagają różnych dokumentów aplikacyjnych. Różne typy wiz wymagają różnych dokumentów aplikacyjnych i mają różne zezwolenia na pracę. Sprawdź, jakiej wizy potrzebujesz i jak najszybciej rozpocznij proces ubiegania się o wizę.


- Typ A - wiza lotniskowa

- Typ C - Schengen wiza

- Typ D - Krajowa wiza


- Tranzytowa wiza lotniskowa (typ A).

Wybierz tę wizę, jeśli posługujesz się paszportem jednego z następujących krajów i w drodze do Polski będziesz podróżował tranzytem (przesiadał się) na lotnisku w strefie Schengen. Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Somalia i Sri Lanka.


- Schengen wiza (typ C) 

Dla osób, które zamierzają przebywać w Polsce lub w kraju należącym do strefy Schengen do 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Oznacza to, że można legalnie przebywać w kraju należącym do tej strefy tylko wtedy, gdy pobyt w tym kraju w ciągu ostatnich 180 dni nie przekroczył 90 dni. (* Paszporty japońskie są zwolnione z obowiązku posiadania wizy krótkoterminowej; jeżeli pobyt nie przekracza 90 dni, wiza tego typu nie jest wymagana).

Wiza nie jest wymagana w następujących przypadkach, ale odpowiednia wiza jest wymagana w przypadku pracy za wynagrodzeniem: 1) zwiedzanie, odwiedziny u przyjaciół lub krewnych; 2) udział w imprezach kulturalnych lub sportowych albo w wymianach; 3) udział w spotkaniach biznesowych; 4) cele dziennikarskie lub publicystyczne; 5) leczenie; 6) krótkoterminowa nauka lub szkolenie.


- Wiza krajowa (typ D) 

 O tę wizę ubiegają się osoby, które zamierzają przebywać w Polsce dłużej niż 90 dni. Wiza ta jest ważna przez jeden rok. Wyróżnia się następujące wizy:


Wiza pracownicza

Wiza studencka

Wiza pracownicza - wakacyjna


W przypadku wiz pracowniczych - wymagane jest zezwolenie na pracę z Polski. W przypadku wiz studenckich wymagane są różne dokumenty, np. pozwolenie na zapisanie się do polskiej szkoły. Prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową Ambasady RP w celu uzyskania dalszych informacji/pytań i jak najszybsze poczynienie przygotowań.


*Wizy pracownicze i pozwolenia na pracę różnią się od siebie w kilku aspektach. Niektóre osoby często mylą te dwa dokumenty. 


  • Wiza pracownicza: wiza wydawana przez Ambasadę RP w Japonii.
  • Zezwolenie na pracę: zezwolenie wydawane przez polskie władze wojewódzkie, które pozwala cudzoziemcowi na pracę w Polsce. Zezwolenie na pracę jest obowiązkowe dla cudzoziemców pracujących w Polsce, z pewnymi wyjątkami, a dodatkowo wymagana jest wiza pracownicza lub zezwolenie na pobyt czasowy.


Embassy of Poland


Więcej informacji na temat sytuacji, w których zezwolenie na pracę nie jest wymagane, można znaleźć na tej stronie.

Urząd do Spraw Cudzoziemców


Uwagi na temat Układu z Schengen


Czym jest Układ z Schengen?

Układ z Schengen reguluje jednolitą kontrolę wizową i umożliwia podróżowanie w obrębie strefy Schengen przez okres trzech miesięcy (90 dni) w ciągu sześciu miesięcy (180 dni) w 25 krajach strefy Schengen.

Punkt 1: Przy wjeździe do strefy Schengen z Japonii wymagana jest kontrola imigracyjna w pierwszym punkcie przyjazdu, a w paszporcie umieszcza się stempel. Następnie nie przeprowadza się kontroli wizowej aż do momentu opuszczenia strefy Schengen.

Punkt 2: Okres pobytu w strefie Schengen wynosi łącznie trzy miesiące (90 dni) z sześciu miesięcy (180 dni). Na przykład po pobycie w Schengen przez 90 kolejnych dni należy odczekać trzy miesiące przed ponownym wjazdem do strefy Schengen. Polska i Japonia mają umowę dwustronną. Japońsko-Polskie Porozumienie o Zniesieniu Wiz: treść porozumienia polega na tym, że jeśli okres pobytu nie przekracza 90 kolejnych dni, przyznaje się zwolnienie z obowiązku wizowego. Oznacza to, że dana osoba może wjeżdżać i wyjeżdżać z Polski tyle razy, ile chce, pod warunkiem, że okres pobytu nie przekracza 90 kolejnych dni.

LINK

 

Uwagi dotyczące tych dwóch przepisów:.

(1) Jeśli data wyjazdu i data ponownego wjazdu następują po sobie, liczba dni pobytu przed i po wjeździe zostanie dodana do liczby kolejnych dni pobytu.

(2) Ponieważ w strefie Schengen nie ma kontroli imigracyjnej, paszport nie zostanie ostemplowany. Dlatego też należy zachować ostrożność przy przemieszczaniu się do innego kraju w strefie Schengen podczas długiego pobytu.

Japonia → Polska (80 dni) → Francja (30 dni) → Polska (30 dni) → Japonia

Okres pobytu w każdym z tych miejsc nie przekracza 90 dni, ale za nieprzerwany pobyt w Polsce uznaje się pobyt trwający 140 dni. Ustalenia dotyczące zniesienia wiz między Polską a Japonią są następujące.


Jeśli na polskiej granicy potrzebujesz dokumentów związanych z porozumieniem w sprawie zniesienia wiz między Japonią a Polską, przedstaw je w języku polskim.

Tekst w języku polskim można pobrać ze strony internetowej Ambasady Japonii w Polsce.

Ambasada Japonii w Polsce


Jak uzyskać wizę?

Złóż dokumenty w Ambasadzie RP w Japonii.

Po złożeniu formularza należy umówić się na spotkanie, korzystając z poniższego formularza.


Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o każdy rodzaj wizy można znaleźć na kolejnych stronach Ambasady. Szczegółowe informacje można również uzyskać pocztą elektroniczną.

Należy pamiętać, że wnioski wizowe należy składać co najmniej sześć miesięcy przed datą wyjazdu (spodziewany początek okresu ważności wizy, o którą się ubiegacie) i nie później niż 15 dni przed wyjazdem.


LINK


Upewnij się, że masz odpowiednią wizę i przestrzegaj przepisów, w tym dotyczących długości pobytu. Jeśli planujesz dłuższy pobyt, zalecamy uzyskanie wizy. Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt krótkoterminowy w Polsce jest czasochłonna. Złóż wniosek o wizę, aby zapewnić sobie bezpieczny, wygodny i pozbawiony obaw pobyt.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta w Japonii.

Aoi Iwasawa tel.: +48 71 737 29 20 e-mail: aoi.iwasawa@tias.pl
Zawsze służymy pomocą.


O autorze

Aoi Iwasawa

Tłumacz języka japońskiego

Tłumaczka o doskonałej znajomości lokalizacji i wiedzy międzynarodowej, która studiowała w Polsce.

Uzyskała tytuł licencjata sztuki w Tokio, w Japonii. Od tego czasu pisała artykuły, które były publikowane w różnych mediach związanych ze sztuką i jest znana ze swojej kreatywności i artystycznego stylu.

Posiada również tytuł magistra z Polski i głęboką wiedzę na temat kultury japońskiej widzianej oczami obcokrajowca.

Współpracuje z wydawnictwami tłumaczeniowymi oraz z magazynami muzycznymi i artystycznymi. Jej teksty dotyczą różnych dziedzin, takich jak ekonomia, biznes, kultura, sztuka i nauki humanistyczne.`