Partnerzy

Partnerzy.

TIAS brend je partner sa međunarodnom organizacijom Antea koja okuplja kompanije iz domena poreskog savetovanja i prava, revizija i svih oblika poslovnog savetovanja.

Članstvo naše kompanije u organizaciji Antea dokaz je naše visokog ugleda i kvalifikacija u oblasti savetovanja i pravnih aktivnosti.

Za više informacija - molimo kontaktirajte našu kancelariju.