Savetovanje.

U kompaniji TIAS, verujemo da je svako poslovanje i svako ulaganje jedinstveno. Zbog toga, kako bismo ponudili sveobuhvatne pravne i finansijske usluge, trudimo se da u potpunosti zadovoljimo potrebe naših klijenata. U ovom delu našeg sajta, pozivamo vas da se upoznate sa našim glavnim kategorijama u domenu konsultantskih usluga.

Investiciono Savetovanje

U kompaniji TIAS, verujemo da je svako poslovanje i svako ulaganje jedinstveno. Zbog toga, kako bismo ponudili sveobuhvatne pravne i finansijske usluge, trudimo se da u potpunosti zadovoljimo potrebe naših klijenata. Glavni segmenti našeg investicionog savetovanja obuhvataju sledeće kategorije.

strani ulagači

Veliki broj naših klijenata su strani ulagači koji se, zbog mogućnosti koje pruža poljsko tržište, odlučuju da ovde vode svoje poslove. U kompaniji TIAS imamo dobro uigrani Tim specijalizovan za pružanje usluga i podrške u ovim segmentima.

posebne ekonomske zone

U kompaniji TIAS podržavamo naše klijente - kako one koji tek počinju tako i one koji već posluju u Posebnim Ekonomskim Zonama.
Zahvaljujući poznavanju tržišta, naši stručnjaci mogu u potpunosti da razumeju ulogu preduzetnika koji je aktivan u ovom segmentu. Savremeno znanje promena i izmena u propisima omogućavaju nam da brzo reagujemo na ključne probleme naših klijenata.

Finansijsko savetovanje

U kompaniji TIAS, verujemo da je svako poslovanje i svako ulaganje jedinstveno. Zbog toga, kako bismo ponudili sveobuhvatne pravne i finansijske usluge, trudimo se da u potpunosti zadovoljimo potrebe naših klijenata. Glavni segmenti našeg finansijskog savetovanja obuhvataju sledeće kategorije.

pribavljanje sredstava

U kompaniji TIAS nudimo sveobuhvatne usluge savetovanja vezane za širok spektar finansijskog i investicionog planiranja. Verujemo da razvoj svake kompanije zavisi od vizije, kao i sredstava koja će omogućiti ostvarivanje zacrtanog plana. Finansijska barijera je obično faktor koji sprečava očekivano napredovanje i razvoj kompanije. Zbog toga naši stručnjaci kompanijama daju savete u vezi sa aktuelnim finansijskim ponudama i pomažu vam u postizanju uspeha.

izveštaji

Proces podnošenja tačnog izveštaja obuhvata mnoge složene procedure koje su povezane sa određenim oblastima. Dokumentacija bi trebalo da ispunjava najviše standarde i da bude u skladu sa važećim propisima, što garantuje bezbednost kompanije. Kako bi se izbegle negativne posledice od moguće greške ili dvosmislenosti u dokumentima tokom samostalnog podnošenja izveštaja od strane učesnika, preporučeno je da se takve aktivnosti povere spoljnim kompanijama specijalizovanim za tu oblast. Naši stručnjaci već dugi niz godina pružaju podršku našim klijentima u oblasti sveobuhvatne pripreme izveštaja za spoljne entitete - osim toga, pružamo i obuku unutar samih kompanija.

finansijske prognoze

Jedan od faktora koji utiče na razvoj kompanije jeste pravilno planiranje i poslovanje. Ovi faktori povezani su sa veštom izradom finansijskih prognoza po pitanju projekata same kompanije. Pravilno primenjena prognoza određuje uspeh većina projekata jedne kompanije.

uvod u berzu

TIAS stručnjaci specijalizovani su za pružanje podrške preduzetnicima u razvoju njihovih poslovnih projekata i uvodu kompanija na berzu. Naš domen je individualan pristup. Imajući to u vidu, razvijamo posebno posvećeni paket usluga po preporuci naših stručnjaka.

odobrenja

Iznad svega TIAS predstavlja jedinstvo strasti i znanja. Naša pravna služba poseduje veliki broj dobijenih odobrenja i ostvarenih projekata. Ukoliko su vam potrebna dodatna sredstva za ostvarenje određenog projekta namenjenog razvoju vašeg poslovanja, ali nemate iskustva u toj oblasti, mi smo tu da vam pomognemo. Podelićemo sa vama naše efikasno znanje o boljim finansijskim poduhvatima i mi ćemo napisati vašu aplikaciju. Ovo će svakako privući pažnju drugih.

virtualne kancelarije

Već nekoliko godina, jedna od naših najistaknutijih karakteristika bila je sveobuhvatna usluga registracije i vođenja virtuelne kancelarije za kompanije. Ukoliko želite da smanjite troškove angažovanja i zapošljavanja kadrova, ovo je rešenje za vas. Ova usluga predstavlja sjajno rešenje za novostvorena preduzeća, koja obično posluju na daljinu.

Czy wiesz że?

Antea