| 04 stycznia, 2024

Podatek Minimalny

Od 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać uprzednio zawieszone przepisy dotyczące podatku minimalnego. Podatek minimalny stanowi nowe narzędzie, które ma przeciwdziałać niewykazywaniu dochodu podatkowego lub wykazywania go w minimalnej wysokości.Kogo dotyczy podatek minimalny?

Do zapłaty podatku minimalnego w wysokości 10% podstawy opodatkowania będą zobowiązane spółki oraz grupy kapitałowe, które w danym roku podatkowym:

  • poniosły stratę podatkową z działalności gospodarczej albo
  • osiągnęły dochód podatkowy z działalności gospodarczej nie większy niż 2% przychodów.Jak ustalić podstawę opodatkowania?

Określenie podstawy opodatkowania może okazać się nie lada wyzwaniem, ponieważ do jej obliczenia należy wykorzystać specjalne wzory wskazane w przepisach.

Jednocześnie ustawa przewiduje liczne wyłączenia a także szereg odliczeń od podatku minimalnego, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu jego wysokości.


Kiedy należy zapłacić podatek?

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym będą zobowiązani po raz pierwszy do ewentualnej zapłaty podatku minimalnego w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego, tj. do końca marca 2025 r.Zastanawiasz się czy podatek minimalny dotyczy Twojej spółki lub chciał(a)byś uzyskać więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Działu Podatkowego TIAS: office@tias.pl